• Překonávání hranic

    Protože byla Estée přesvědčena o tom, že se ženy v Evropě zajímají stejně o svůj vzhled jako o módu, usilovala o uvedení své značky také v Evropě. Po několika letech okouzlování nákupčích byla značka v roce 1960 poprvé uvedena v lodýnském luxusním obchodním domě Harrods. Následovalo uvedení v pařížské Galerii Lafayette, které se proslavilo tím, že se Estée vylil Youth-Dew na zem. Následně se zákazníci začali vyptávat, co je to za omamnou vůní, čímž si Estée zajistila, že se zde značka začala prodávat. "Později lidé říkali, že jsem to udělala schválně. Jestli to tak bylo, nebo ne, vám ale neprozradím", říkala zahradně.

Top