Kontaktujte nás

Zkontrolovat upozornění o ochraně osobních údajů Výše uvedené informace jsou (pokud není uvedeno jinak) nezbytné pro zpracování vašeho požadavku a zodpovězení vašich dotazů. Tyto informace budou zaznamenány a předány zákaznickému servisu Estée Lauder Czech Republic, s.r.o., který zákaznické požadavky zpracovává. Podle platné právní úpravy máte právo požadovat a, pokud je to možné, bezplatně získat zejména přístup k vašim osobním údajům a možnost jejich opravy nebo smazání a také podat námitky proti způsobu zpracování vašich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit toto vaše právo, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na tuto emailovou adresu: info@esteelauder.cz. Pro více informací o ochraně osobních údajů v rámci Estée Lauder Czech Republic, s.r.o. a vašich právech si prosím přečtěte naše Pravidla na ochranu osobních údajů.

This content contains code that should not be entered into CMS content.

Please remove the code and put it instead into templates and/or the site's CSS or Javascript files.

This code risks breaking the site's frontend display, breaking the CMS edit screen, and causing difficulties when localizing this content to another locale.

Top